ZELENÁ třída


Zelená třída

(Třída je dočasně přemístěna vzhledem k plánované rekonstrukci objektu do 4.pavilonu od hlavní silnice)

Provozní doba: 

pondělí - pátek 6.30 - 16.30

kontakt do třídy: 736 529 995

e-mail: ms.kostomlatynl@gmail.com


Pedagogický personál:

              
     Kateřina Hakenová             Jessica Štejmová, Dis.                  Barbora Prošková
           učitelka                                  učitelka                           učitelka / asistentka pedagoga


Provozní personál:

       Jitka Pokorná

Informace o třídě:
Zelená třída vede výchovně vzdělávací činnost podle zásad a principů programu “Začít spolu”, se zaměřením na činnosti prováděné v centrech aktivit.

“Děti svobodně vyjadřují své potřeby, přání a představy v prostředí, které jim poskytuje pocit bezpečí a zároveň přináší výzvy, podporuje jejich přirozené učení a kreativitu.” 
Začít spolu

Hlavním smyslem je vzájemná spolupráce a sebehodnocení.

V naší třídě podporujeme především zdravý tělesný vývoj dítěte rozmanitými pohybovými činnostmi. Vzhledem k velkému problému dnešní generace, také klademe důraz na správný rozvoj řeči.


Fotogalerie třídy