Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

KROUŽKY V MŠ

 

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI V ČR JSOU KROUŽKY V MŠ DO ODVOLÁNÍ POZASTAVENY.

Děkujeme za pochopení.

Kroužky začínají v říjnu 2020, zajišťují je externisté MŠ a budou se konat vždy v Červené třídě. 
Informace o přihlášení dítěte do jednotlivých kroužků a platbách získáte u příslušných lektorů.


VESELÁ VĚDA
Kroužek vědeckých pokusů pro zvídavé děti - přírodní vědy zábavně, hravě a bezpečně.
lektor: Ivana Pařízková
kontakt: info@veselaveda.cz


ANGLIČTINA
Kroužek plný her, zpívání, vyrábění a tančení. Děti se postupně seznámí za pomoci veselé loutky Hippo se základními anglickými slovy a frázemi. 
lektor: Lucie Gurrick
kontakt: info@milischool.cz


MAXÍK
Kroužek je určený pro předškoláky a děti s odloženou šk. docházkou. 
Jde o stimulační program, který je akreditován MŠMT ČR-č.j. 32 809/2010-25-778. 

Náplní je: 
  • nácvik nových pohybových stereotypů
  • rozvoj komunikačních dovedností (všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči)
  • rozvoj dílčích funkcí v těchto oblastech (zraková, sluchová, prostorová orientace, intermodalita, serialita)
  • grafomotorické dovednosti
  • koncentrace pozornosti
lektor: Nikola Horská
kontakt: 737 173 291

Důležité INFORMACE na váš E-mail