KROUŽKY

Kroužky zajišťují externisté MŠ a budou se konat ve Žluté třídě. (třetí pavilon od hlavní silnice). 

Kroužek keramika hrou se koná v Červené třídě. (první pavilon od hlavní silnice)

Informace o přihlášení dítěte do jednotlivých kroužků a platbách pro školní rok 2022/2023 získáte u příslušných lektorů. 


ANGLIČTINA - Milischool

Kroužek plný her, zpívání, vyrábění a tančení. Děti se postupně seznámí za pomoci veselé loutky Hippo se základními anglickými slovy a frázemi. 
Angličtina se koná vždy v pondělí ve Žluté třídě.
I.skupina  15:00 - 15:45 (děti z Červené a Žluté třídy)
II.skupina 15:45 - 16:30 (děti ze Zelené třídy)
První hodina: v pondělí 19. září 2022
Kontaktní osoba a přihlášky: Lucie Bekeová, tel:736 605 619, email: info@milischool.cz
Lektorka AJ: Lucie Rudová

Dětská ZUMBA

Kroužek bude probíhat ve Žluté třídě každou středu od 15:45 do 16:30. 
První hodina 12. 10. 2022.
Od 17.ledna 2023 se bude kroužek konat každé úterý od 15:30 do 16:15

Zaměření kroužku: zlepšení koordinace pohybu, vnímání hudby, správné držení těla.
Výuka probíhá zábavnou a hravou formou. Předpokládaná cena je 1180,- Kč / pololetí.
Požadavky: cvičební úbor

Kontakt a přihlášení: www.rytmik-krouzky.cz

Bližší informace: Dětská zumba


KERAMICKÝ KROUŽEK - KERAMIKA HROU

dokument: Přihláška a informace

Kroužek bude probíhat v Červené třídě (první pavilon od hlavní silnice).


Proč dvouhodinová lekce? 
Budeme mít více času seznámit se s keramickou hlínou, technikou a také dostatek prostoru na samotné tvoření.

Co s sebou? 
Staré tričko, tepláky (oblečení, které se může umazat ) 
Pití do láhve 

Kdy se budou konat lekce? 
První dvouhodinová lekce: středa 5. října 2022 14:30-16:30 

Další dvouhodinové lekce: 
středa 19.října 2022 14:30 – 16:30 
středa 23.listopadu 2022 14:30 – 16:30 
středa 11. ledna 2023 14:30 – 16:30 
(případná náhradní dvouhodinová lekce: středa 1.února 2023 14:30-16:30) 

Níže uvádíme dny, ve kterých bude probíhat „Keramika hrou“ v rámci druhého pololetí:
středa 22. února 2023
středa 15. března 2023
středa 29. března 2023
středa 26. dubna 2023
(náhradní hodina středa 17. května)

Místo a čas konání je shodné s I. pololetím: Červená třída, od 14:30 do 16:30.


Kontakt a omĺuvenky: Ludmila Vitoušková, email: lida.vitouskova@seznam.cz

odkazy do fotogalerie: