KROUŽKY

Kroužky zajišťují externisté MŠ a budou se vždy konat ve Žluté třídě. (třetí pavilon od hlavní silnice)

Informace o přihlášení dítěte do jednotlivých kroužků a platbách pro školní rok 2022/2023 získáte u příslušných lektorů. 


ANGLIČTINA - Milischool

Kroužek plný her, zpívání, vyrábění a tančení. Děti se postupně seznámí za pomoci veselé loutky Hippo se základními anglickými slovy a frázemi. 
Angličtina se koná vždy v pondělí ve Žluté třídě.
I.skupina  14:45 - 15:30 (děti z Červené a Žluté třídy)
II.skupina 15:35 - 16:20 (děti ze Zelené třídy)
První hodina: v pondělí 19. září 2022
Kontaktní osoba a přihlášky: Lucie Bekeová, tel:736 605 619, email: info@milischool.cz
Lektorka AJ: Lucie Rudová

Dětská ZUMBA

Termín konání kroužku bude od října 2022, čas a den budou upřesněny v polovině měsíce září. Kroužek bude probíhat ve Žluté třídě.

Zaměření kroužku: zlepšení koordinace pohybu, vnímání hudby, správné držení těla.
Výuka probíhá zábavnou a hravou formou. Předpokládaná cena je 1180,- Kč / pololetí.
Požadavky: cvičební úbor

Kontakt a přihlášení: www.rytmik-krouzky.cz

Bližší informace: Dětská zumba


KERAMICKÝ KROUŽEK - KERAMIKA HROU

dokument: Přihláška a informace

Děti, které se hlásily na kroužek keramiky, jsou přijaty.

První dvouhodinová lekce bude ve středu 5.10.2022 od 14:30 do 16:30 v Červené třídě.

Proč dvouhodinová lekce? 
Budeme mít více času seznámit se s keramickou hlínou, technikou a také dostatek prostoru na samotné tvoření.

Co s sebou? 
Staré tričko, tepláky (oblečení, které se může umazat ) 
Pití do láhve 

Kdy se budou konat lekce? 
První dvouhodinová lekce: středa 5. října 2022 14:30-16:30 

Další dvouhodinové lekce: 
středa 19.října 2022 14:30 – 16:30 
středa 23.listopadu 2022 14:30 – 16:30 
středa 11. ledna 2023 14:30 – 16:30 
(případná náhradní dvouhodinová lekce: středa 25.ledna 2023 14:30-16:30) 
Změny termínů kroužků keramiky vyhrazeny. 

Kontakt a omĺuvenky: Ludmila Vitoušková, email: lida.vitouskova@seznam.cz