Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

PROJEKTY V MŠ

FESTIVAL DEN POEZIE


FESTIVAL DEN POEZIE se koná každoročně na počest narození Karla Hynka Máchy.

Koordinátorem festivalu je Společnost poezie z.s. a tématem letošního ročníku je „Konec a počátek“.

Více informací o festivalu na http://www.denpoezie.cz/

Mateřská škola Kostomlaty n.L se zapojila do tohoto festivalu ve školním roce 2020/2021 uspořádáním "Putovní výstavy". Více informací k projektu níže:

V prostorách MŠ Kostomlaty nad Labem a Obecního úřadu v Kostomlatech nad Labem se koná v rámci Festivalu Den poezie od 10.11. do 22. 11.2020  "Putovní výstava" autorských básní, dětských ilustrací a výtvarných prací k tématu "Konec a počátek".

Dětské ilustrace a výtvarné práce připravily během měsíce září, října a listopadu 2020 děti ze Žluté, Zelené a Červené třídy MŠ Kostomlaty nad Labem pod vedením paní učitelek Moniky Hrázské, Kateřiny Hakenové, Nadi Šmoldasové, Heleny Rýparové, Lídy Vitouškové, Dany Brabcové a Evy Sochové.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace není výstava přístupná široké veřejnosti, sdílíme tedy odkaz do fotogalerie, která je v rámci festivalu průběžně aktualizována.


Vystavované práce jsou rozděleny do tři tematicky zaměřených bloků „Konec a počátek“ 

Září –  Začátek školního roku  Říjen – Sklizeň mrkve  Listopad – Začátek a konec dne

níže odkazy na básničky k festivalu:

 Začátek školního roku    Sklizeň mrkve     Začátek a konec dne

 

Celé Česko čte dětem - projekt vzhledem k vývoji epidemiologické situaci v ČR pozastaven
Tento projekt ve školním roce 2020/2021 uskutečňujeme ve spolupráci se ZŠ Kostomlaty nad Labem, kdy žáci druhého stupně předčítají dětem ve školce. 
Vzhledem ke COVID-19 je spolupráce se ZŠ na tomto projektu zatím pozastavena.


GIVT:


V letošním školním roce se naše školka zapojila do charitativního projektu, který podporuje neziskové organizace, tedy i nás.

Chcete nás podpořit? Podívejte se, jak na to zde.


Se Sokolem do života:


Projekt Se Sokolem do života se zaměřuje na nejmladší generaci - předškoláky. Je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. 

Důležité INFORMACE na váš E-mail