Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Prosíme o vrácení čipů do 24.7.2020.INFORMACE K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Žádáme rodiče: 

  •  o vyzvednutí všech věcí dětí ze školky do úterý 30.6.2020 (oblečení, tělocvik, obuv, pláštěnka, hrnek, kartáček, fotky, výrobky dětí apod.)
  • o vyzvednutí si platby za PRIMAVIZUS
  • o vrácení čipů a vyzvednutí si záloh za čipy (děti odcházející do ZŠ)
Vyúčtování a vratky za stravné, školné a FAD za školní rok 2019/2020 proběhne po jeho ukončení, tedy k 31.8.2020.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

1.7. - 26.7.2020

Provozní doba : 6:30 – 16:30 ve třídě KYTIČKY

Prosíme rodiče, kteří mají zájem o docházku dětí do MŠ v době prázdnin,

aby své děti přihlásili ve třídách do 19.6.2020, případně mailem


Nahlášení stravného dítěte zákonným zástupcem je z provozních důvodů Školní

jídelny ZŠ závazné a nelze jej později ani na základě omluvy dítěte z docházky


do MŠ změnit.