Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

Aktuální informace

Vážení rodiče,

od pondělí 19.4.2021 otevíráme všechny tři třídy s provozní dobou 6.30 - 16.30 pro předškoláky a děti zaměstnaných rodičů dle výjimky viz informace z předchozího týdne.

Děti budou docházet do svých kmenových tříd.


LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ

Vážení rodiče,

během měsíce května proběhne v MŠ logopedická depistáž (vyhledávání a diagnostika řečových vad, doporučení pro nápravy řeči) ve spolupráci s renomovaným klinickým logopedem PhDr. Josefem Štěpánem (bývalý koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj).

V případě zájmu o odborné vyšetření dítěte kontaktujte své třídní učitelky nebo nás informujte  prostřednictvím mailu MŠ, případně telefonicky na čísle 721 437 118 do 20.4.2021.

Vyšetření bude probíhat během dne v MŠ (přítomnost rodiče je po domluvě možná), částku za vyšetření budeme hradit z FADu, není tedy nutná platba.

O přesném termínu depistáže Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

Focení předškoláků

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22.4.2021 proběhne na zahradě MŠ focení předškoláků na tablo. Jednu fotografii dostanou děti domů, druhá bude použita na tablo. Fotky budou hrazeny z FADu.

V případě zájmu o více fotografií nás prosím kontaktujte.

Společné focení tříd je předběžně domluveno na červen, o termínu Vás budeme informovat na webu MŠ.

Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v dokumentech níže uvádíme informace ohledně provozu MŠ od 12. 4. 2021.

Dokument - Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Dokument - Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno

Kritéria k získání certifikátu značky "Rodiče vítáni"

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci bychom vás rádi prostřednictvím webových stránek MŠ seznámili s kritérii, která jsou potřebná pro získání značky "Rodiče vítáni". O tento certifikát MŠ usiluje.

Dokument s kritérii - Rodiče vítáni

Chtěli bychom vás požádat o přečtení dokumentu, případný nesouhlas s těmito kritérii či jeho připomínkování sdělte prosím na emailovou adresu MŠ nebo telefonicky kontaktujte ředitelku školy. Zeleně označená kritéria v dokumentu školka splňuje.

Děkujeme.

1.fáze otevření MŠ dle MŠMT

V dokumentu níže sdílíme aktuální informace z MŠMT.

Dokument - 1. fáze otevírání škol dle MŠMT

O podrobnostech provozu Vás budeme informovat po obdržení Pokynů k provozu z MŠMT.


Zápis do MŠ - školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

informace ohledně zápisu jsou uvedeny na webových stránkách MŠ v záložce "ZÁPIS 2021/2022".


Důležité INFORMACE na váš E-mail