Pravidla pro návštěvy

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY VE TŘÍDÁCH NAŠÍ ŠKOLKYPráce dětí i pedagogů v naší školce v systému Začít spolu s Montessori prvky je specifická. 
Aby mohla probíhat tak, jak jsou děti zvyklé, prosíme vás o dodržování následujících pravidel.
  • Protože se děti pohybují volně v prostoru, sedněte si na židli pro dospělé nebo na zem.
  • Pokud vás bude ve třídě více dospělých, omezte rozhovory mezi sebou ve chvíli, kdy probíhá činnost.
  • Děti během pobytu ve škole nekontaktujte. Pokud Vás dítě osloví, odpovězte mu, avšak ani na jeho výzvu nevstupujte do jeho práce.
  • Pomůcky a hračky se Vám jistě budou líbit, avšak během pobytu ve školce s dětmi je neberte do rukou,ani s nimi nepracujte.
  • Osobní věci dětí, jako jsou zásuvky, portfolia nebo rozdělaná práce, bez svolení dětí neprohlížejte.
  • Během pobytu ve školce děti nefotografujte.
  • Pokud se rozhodnete opustit třídu a poté se do ní vrátit, učiňte tak co nejvíce potichu a nenápadně.

Děkujeme, že respektujete dohodnutá pravidla, a přejeme vám pohodový den mezi námi.