Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

PLATBY V MŠ

Školné, stravné, fond akcí dětí

Bankovní spojení: 181813384/0300
(variabilní symboly pro platby obdržíte ve třídě u pedagogů)

Platby školného: 550,- Kč. / měsíc (předškoláci neplatí)

Termín: do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ


Platby stravného:

Termín: doporučenou zálohu na stravné 900,- Kč je nutné uhradit do 15.dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ.
Skutečné náklady jsou vyúčtovány vždy následující kalendářní měsíc.
Případné přeplatky či nedoplatky jsou rodičům sdělovány v pravidelných měsíčních intervalech.

Stravování v MŠ zajišťuje Školní jídelna Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace.

Stravování dětí se objednává do 8:00 téhož dne v MŠ.

Celodenní pobyt:
2x svačina a pitný režim, oběd: 44,- Kč.

Dopolední pobyt:
1x svačina a pitný režim, oběd: 33,- Kč.

Ceník pro věk 3-7 let:
Svačina dopolední + pitný režim: 11,- Kč
Oběd: 22,- Kč
Svačina odpolední + pitný režim: 11,- Kč

Platby FAD (fond akcí dětí)
Zálohová platba:
1. pololetí 1 000,- Kč do 1. října.
2. pololetí 1 000,- Kč do 1. února.