PLATBY


Platby školného, stravného, fond akcí dětí (na rok 2022/2023)


Bankovní spojení: 181813384/0300 (variabilní symboly pro platby obdržíte ve třídě u pedagogů)


Školné

Od 1.1. 2024 600Kč/měsíc do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ. (předškoláci neplatí)


Stravné

Doporučená záloha 1000Kč/měsíc do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ.
(Náklady jsou vyúčtovány vždy následující kalendářní měsíc, přeplatky či nedoplatky jsou oznamovány v pravidelných měsíčních intervalech.)

Stravování v MŠ zajišťuje Školní jídelna Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace.

Ceník (pro děti ve věku 3-7 let):
  • Dopolední přesnídávka a pitný režim - 13Kč
  • Odpolední svačina a pitný režim - 13Kč
  • Oběd - 27Kč

Stravování dětí se objednává do 8:00 téhož dne v MŠ (platí pro září).

Od 1.10. 2023 si rodiče sami odhlašují stravu do 8:00 téhož dne na stránce www.jidelna.cz. Upozorňujeme rodiče, že strava dětí je automaticky přihlášena po celou dobu docházky do MŠ na celý den, tedy v plné výši, a je nutné si odhlašovat např. odpolední svačinu.

Přihlašovací údaje obdrží zákonní zástupci u učitelek ve třídách.

Bližší informace o systému odhlašování stravy naleznete na webových stránkách ZŠ Kostomlaty nad Labem v sekci Jídelna.Fond akcí dětí

Záloha 2500Kč/rok do konce října na účet MŠ.