Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

PLATBY V MŠ

Školné, stravné, fond akcí dětí

Bankovní spojení: 181813384/0300
(variabilní symboly pro platby obdržíte ve třídě u pedagogů)

Platby školného: 400,- Kč. / měsíc (předškoláci neplatí)

Termín: do 15. dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ


Platby stravného:

Termín: doporučenou zálohu na stravné 680,- Kč je nutné uhradit do 15.dne aktuálního kalendářního měsíce na účet MŠ.
Skutečné náklady jsou vyúčtovány vždy následující kalendářní měsíc. Případné přeplatky či nedoplatky jsou rodičům sdělovány v pravidelných měsíčních intervalech.

Stravování v MŠ zajišťuje Školní jídelna Základní školy Kostomlaty nad Labem, příspěvková organizace.

Stravování dětí se objednává do 8:00 téhož dne v MŠ.

Celodenní pobyt:
2x svačina a pitný režim, oběd: 34,- Kč.

Dopolední pobyt:
1x svačina a pitný režim, oběd: 26,- Kč.

Ceník:
Obě svačiny: 8,- Kč
1 svačina: 6,- Kč

Ke každé svačině je pitný režim: 2,- Kč.
Oběd: 18,- Kč.

Platby FAD (fond akcí dětí)
Zálohová platba:
1. pololetí 1 000,- Kč do 1. října 2020.
2. pololetí 1 000,- Kč do 1. února 2020.

Důležité INFORMACE na váš E-mail