Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

Povídání o včelkách v Červené třídě

Ohlédněme se za měsícem červnem, ve kterém nám nabídla zajímavé setkání nad tématem včelky maminka Světlana Balcová. Akce proběhla na zahradě MŠ za velmi příznivého počasí a v pohodové atmosféře. Děti měly možnost vidět zajímavé pomůcky v rámci péče o včelky, které se rodina Balcových věnuje. Do povídání se aktivně zapojil také Štěpánek Balco, který chodí do Červené třídy a svým kamarádům ukazoval a vysvětloval, co včelky potřebují. Obohatil tak přednášku svým pohledem na toto téma a příjemně doplňoval v rámci povídání svoji maminku.

Děkujeme moc paní Balcové i Štépankovi za jejich povídání i za dárečky, které si mohly děti vyrobit z produktů, které paní Balcová přinesla a děti si je poté odnesly domů.

Toto setkání může být inspirací pro všechny rodiče dětí, které chodí do naší školky. Pokud máte téma, o které byste se chtěli s námi podělit, rádi vás uvidíme.kompletní fotogalerie: Povídání o včelkách