Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

Otevření MŠ pro všechny děti

Vážení rodiče,

informujeme vás o otevření MŠ pro všechny děti s těmito pravidly:

1. Děti nejsou  testovány

2. Provoz 6.30 - 7.30 a 15.30 - 16.30 je ve sběrné třídě (Zelená třída)

3. Nadále trvá zákaz vstupu třetích osob do MŠ

4. Příchod do MŠ nejpozději do 7.55 z provozních důvodů

Těšíme se na vás.

Logopedická depistáž - 11. května 2021

Vážení rodiče,

informujeme vás o termínu logopedické depistáže, která proběhne v MŠ ve spolupráci s klinickým logopedem panem PhDr. Josefem Štěpánem (bývalý koordinátor logopedické péče pro Středočeský kraj).

Logopedická depistáž se bude konat v úterý 11.května 2021.

Pro rodiče, kteří chtěli být u vyšetření dítěte přítomni, bude časový harmonogram k dispozici  v kmenových třídách.


Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v dokumentech níže uvádíme informace ohledně provozu MŠ od 12. 4. 2021.

Dokument - Provoz MŠ od 12. 4. 2021

Dokument - Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno

Kritéria k získání certifikátu značky "Rodiče vítáni"

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci bychom vás rádi prostřednictvím webových stránek MŠ seznámili s kritérii, která jsou potřebná pro získání značky "Rodiče vítáni". O tento certifikát MŠ usiluje.

Dokument s kritérii - Rodiče vítáni

Chtěli bychom vás požádat o přečtení dokumentu, případný nesouhlas s těmito kritérii či jeho připomínkování sdělte prosím na emailovou adresu MŠ nebo telefonicky kontaktujte ředitelku školy. Zeleně označená kritéria v dokumentu školka splňuje.

Děkujeme.

Důležité INFORMACE na váš E-mail