Vítejte na stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY

v Kostomlatech nad Labem, příspěvková organizace

Distanční výuka

Podklady k distanční výuce jsou k dispozici na webu MŠ v záložce "Distanční výuka".


Aktuální informace 2. 3. 2021

Vážení rodiče,

na základě informací KHS bylo v MŠ pozitivně testováno další dítě na Covid-19.

Více informací v dokumentech níže.

Dokument KHS - MŠ Kostomlaty n.L. 24. 2. 2021

Dokument KHS - MŠ Kostomlaty n.L. 25. 2. 2021

Ošetřovné z důvodu uzavření MŠ

Odkaz na informace ohledně ošetřovného z důvodu uzavření MŠ uvádíme níže:

Aktuální informace k ošetřovnému

Vzhledem k novému formuláři není třeba potvrzení školy o jejím uzavření. Na formuláři sami rodiče vyplňují  prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

Formuláře a bližší informace jsou k dispozici v uvedeném odkazu.

Informace k provozu MŠ

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

Dokument MŠMT k nahlédnutí viz níže:

Provoz škol a školských zařízení od 27.2.2021


Uzavření vstupu do MŠ pro třetí osoby

 S účinností od 5. 2. 2021

UZAVÍRÁME VSTUP do Mateřské školy PRO TŘETÍ OSOBY.

Výjimku je možné domluvit s vedením školy v odůvodněných případech 
(Individuálních konzultací se toto nařízení netýká).

Toto nařízení ředitelky školy vychází z nutnosti zvýšené ochrany personálu MŠ a dětí v reakci na vyhodnocení rizikového jednání zákonných zástupců v řádu jednotlivců z hlediska rizika přenosu COVID-19.

Naší prioritou je zachování plného provozu MŠ, 

proto znovu žádáme o etické 

a ohleduplné chování třetích osob.


ORGANIZACE:

Předávání dětí do MŠ – osobně u vstupních dveří do 7:55, je nutné zazvonit. Třetí osoby do prostor MŠ nevstupují.

Předávání dětí při odchodu z MŠ – po zazvonění (nejdéle 10 min před ukončením provozu třídy) je nutné vyčkat na příchod zaměstnance, dítě bude předáno u vchodových dveří.

V Kostomlatech nad Labem dne 4.2.2021 
Bc. Eva Sochová
ředitelka MŠ


Důležité INFORMACE na váš E-mail